Par mums

Jauniešu aktivitātes

Aktīvā tūrisma centra “Kuršu Vikingu apmetne” dvēseli veido Grobiņas jaunieši, kas jau kopš 2002.gada 6.augusta apvienojušies sabiedriskā organizācijā "Tūrisma klubs "OGA"".

OGAS pamatdarbības mērķis jau izsenis bijis ūdenstūrisma, velotūrisma, kājnieku tūrisma un alpīnisma popularizēšana jauniešu vidū, kā arī jauniešu piesaistīšana tūrisma pasākumiem un sacensībām, kur varētu lietderīgi izmantot savu brīvo laiku, pilnveidot savas zināšanas, pašapliecināties un attīstīt līderu īpašības. 

OGA ir vieta, kur būt drosmīgiem!


Kāpēc vikingi Grobiņā?

Grobiņa ir senākā rakstos minētā apdzīvotā vieta Latvijas teritorijā ar nosaukumu SEEBURG (Jūrpils). Laikā no 7.-11.gs. šeit bijis ievērojams kultūras, tirdzniecības un attīstības centrs, kuru gadsimtu gaitā pārvaldījuši kā kuršu vikingi, tā skandināvu vikingi. To apstiprina Grobiņas arheoloģiskajā ansamblī rastās materiālās liecības, kas pašlaik apskatāmas vēstures muzejos Liepājā, Rīgā un Sanktpēterburgā. 

Jauniešu entuziasms parādīt vēsturi interesantāk

Tā kā gadiem ilgi nevienam nebija izdevies atklāt unikālo Grobiņas kultūrvēsturisko mantojumu, OGAS jaunieši sadūšojās un pieņēma šo izaicinājumu!

2012. gadā OGA izveidoja simbolisku tiltu pretim kuršu un skandināvu vikingu dzīves iepazīšanai, izzināšanai un praktizēšanai, ko šodien pazīstam kā aktīvā tūrisma centru “Kuršu Vikingu apmetne”. Šeit tiek atklāti neatkārtojamie kuršu vikingu laika arheoloģiskie pieminekļi, senās tradīcijas un dzīvesveids, kuru izbaudīt var ikviens interesents – kā liels, tā mazs.

Prieks par novērtējumu un motivācija turpināt

Aktīvā tūrisma centrs “Kuršu Vikingu apmetne” savā darbības laikā izpelnījies arī nozares profesionāļu atzinību:  

2013. gadā aktīvā tūrisma centrs “Kuršu Vikingu apmetne” ieguvis Latvijas Lauku foruma titulu “Dižprojekts 2012”.

2014. gadā saņemta īpašā balva Tūrisma attīstības valsts aģentūras rīkotā konkursā “Veiksmīgākais jaunais tūrisma produkts 2013”.  

2015. gadā saņemta Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas “Kultūras mantojuma gada balva 2015” nominācijā “Kultūras mantojuma popularizēšana”.

Papildus saņemta ICOMOS Latvija atzinība par pašaizliedzīgu darbu, radošu un inovatīvu ieguldījumu sabiedrības līdzdalības veicināšanā, starptautiski un nacionāli nozīmīga kultūras mantojuma popularizēšanā.

OGAS jaunieši saka: “Tikai tāds cilvēks, kas pats ir “iekšā procesā”, spēj ieinteresēt, apburt un iedvesmot!”


Līdzfinansē:Sadarbības partneri:0
 .